Zasady

                                                                                                 

                                                                                       SPŁYWY   BOBREM

 ZASADY ORGANIZACJI  SPŁYWU PONTONOWEGO

 1

Organizatorem spływu jest osoba dokonująca rezerwacji sprzętu pływającego w  Spływy-Bobrem.

 2

Firma Spływy-Bobrem oferuje:

  1. wypożyczenie pontonów , wiosła (pagaje) i kamizelki asekuracyjne stosownie do ilości uczestników.
  2. dowóz sprzętu w umówione  miejsce oraz jego odbiór po spływie, instruktarz, 
  3. pomoc w trakcie przenosek.

 3

Firma Spływy-Bobrem ustala warunki umowy z Organizatorem spływu. Zmian w zakresie usług może dokonać osoba upoważniona przez Organizatora.

 4

W/w zasady są  obowiązujące dla Spływy-Bobrem po wniesieniu przez Organizatora  zadatku a /konto zamówionej usługi oraz potwierdzenia przez  Spływy-Bobrem przyjęcia ich do realizacji.

 5

Zadatek wynosi 50% kosztów wynikających z umowy i powinien być wpłacony co najmniej 10 dni przed datą realizacji usług, chyba że ustalono inaczej.

6

Zadatek po ustaleniu płatny  jest przelewem  na konto podane e-Mailu,
w tytule przelewu  koniecznie podać proszę ustalony termin spływu i ilość osób.

 7

Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej przed rozpoczęciem spływu.

 8

W przypadku rezygnacji z umowy firma Spływy-Bobrem  zwróci zadatek  w wysokości:

  • 100% gdy rezygnacja następuje w okresie powyżej 21 dni od daty wypożyczenia wynikającej z umowy
  • 50% przy rezygnacji w terminie 10-21 dni  , 30% przy rezygnacji w terminie 6-9 dni
  • Zadatek  przepada całkowicie w przypadku rezygnacji do 6 dni włącznie przed planowanym terminem spływu.

 9

Możliwe jest zwiększenie ilości sprzętu dla grupy pod warunkiem posiadania przez firmę Spływ-Bobrem takich możliwości.

 10

W przypadku wcześniejszego zakończenia spływu, niż planował to organizator, nie dokonujemy zwrotu poniesionych kosztów.

 11

Na uczestnictwo osób nieletnich Organizator powinien uzyskać pisemną zgodę ich opiekunów prawnych.

 12

Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich odbywa się świadczenie usługi przez firmę Spływy-Bobrem.

 13

Organizator zobowiązany jest do upewnienia się, czy stan zdrowia płynących pozwala im na wzięcie udziału w spływie, a także przyjąć od nich oświadczenia o płynięciu na własną odpowiedzialność.

 14

Organizator zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo powierzonego sprzętu.

 15

Spływy-Bobrem  nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu, w tym wynikające z niepoprawnego użytkowania wypożyczonego sprzętu (organizator ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony sprzęt i akcesoria pontonowe - wiosła, kamizelki asekuracyjne).

 16

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym uszkodzenia wypożyczonego sprzętu.

 17

Firma Spływy-Bobrem  nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu, utratę zdrowia lub śmierć.

 18

Osoby wypożyczające sprzęt zarówno indywidualnie, jak i organizatorzy spływów, obowiązani są zapewnić pozostałe warunki bezpieczeństwa takie jak: właściwe korzystanie ze sprzętu, zachowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa na wodzie i użytkowania sprzętu, ewentualnie wykupienie ubezpieczenia NW.

 19

Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 20

Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług przez firmę Spływ-Bobrem w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.

 21

Rezerwacja i wypożyczenie sprzętu, jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 22

Uczestnik spływu wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku w Internecie w ramach relacji fotograficznej z przebiegu imprezy. Niniejsza zgoda dotyczy publikacji w celach wyłącznie niekomercyjnych.

 

1.08.2010.

§

Dolina Bobru

Nielestno - Wleń - Marczów - Dębowy Gaj - Lwówek Śląski - Włodzice Małe - Kraszowice - Bolesławiec

Zawartość strony internetowej www.splyw-bobrem.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek zdjęć, filmów, treści ze strony www.splyw-bobrem.pl bez zgody właściciela jest zabronione.